Zakażmy reklam paliw kopalnych

Potrzebujemy nowego unijnego prawa, zakazującego reklamowania paliw kopalnych!

Firmy paliwowe, producenci samochodów, linie lotnicze oraz firmy naftowe i gazowe wykorzystują reklamy i sponsoring jako metodę odwrócenia uwagi od tego, że ich działalność jest szkodliwa dla klimatu. Tymczasem pogrążają nas coraz głębiej w kryzysie klimatycznym i praw człowieka. Tak być nie może!

Dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możemy to zmienić.

Zawalczmy razem o historyczny zakaz reklamowania i sponsoringu przez branżę paliwową! Poprzyj inicjatywę - dodaj swój podpis!

POPRZYJ EUROPEJSKĄ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ NA RZECZ NOWEGO PRAWA

Zakaz reklamy paliw kopalnych oraz powiązanego sponsoringu

Wzywamy Komisję Europejską do zaproponowania aktu prawnego UE, który:

  • zakazuje reklamy paliw kopalnych, a także transportu lotniczego, drogowego i wodnego (innego niż usługi transportowe świadczone w ogólnym interesie gospodarczym) napędzanego paliwami kopalnymi;
  • zakazuje reklamy przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku paliw kopalnych, w szczególności w dziedzinie wydobycia, rafinacji, dostaw, dystrybucji lub sprzedaży paliw kopalnych;
  • zakazuje sponsoringu przedsiębiorstwom określonym w pkt 2 powyżej, a także używania znaków towarowych lub nazw handlowych powiązanych z paliwami kopalnymi.

Taki akt prawny wchodziłby w zakres kompetencji UE, ponieważ stanowiłby regulację rynku wewnętrznego mającą na celu zwiększenie ochrony konsumentów, a także wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego.

Przepisy te przyczyniłyby się do zwiększenia świadomości społecznej na temat produktów i technologii, które są odpowiedzialne za zmianę klimatu oraz powodują inne szkody dla środowiska i zdrowia. W związku z tym przyczyniłyby się do osiągnięcia celów przewidzianych w unijnej polityce ochrony środowiska i ochrony konsumentów poprzez harmonizację przepisów dotyczących reklam paliw kopalnych i powiązanego sponsoringu. Wchodziłoby to w zakres kompetencji dzielonych, który obejmuje m.in. rynek wewnętrzny, środowisko i ochronę konsumentów (zob. art. 4 TFUE).

osób poparło już inicjatywę. Pomóż nam osiągnąć !

 

Jesteś super!
Bardzo dziękujemy za poparcie Inicjatywy :)

Jeśli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj nasze działania na rzecz ochrony klimatu choćby niewielką darowizną: to dzięki wsparciu osób takich, jak Ty możemy działać skutecznie na rzecz Ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

WSPIERAM »

Udostępnij Inicjatywę:

Udostępnij na Facebooku   Udostępnij na Twitterze

Czemu ten zakaz jest ważny?

Trwa kryzys klimatyczny. Jego następstwem jest kryzys praw człowieka na niespotykaną wcześniej skalę. Po publikacji najnowszego raportu IPCC, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres ostrzegał, że osiągnęliśmy “najwyższy stopień zagrożenia dla ludzkości". Już teraz wiele społeczności, szczególnie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej odczuwa dramatyczne konsekwencje częstszych i intensywniejszych susz, powodzi, cyklonów, czy podnoszącego się poziomu morza. Dotarły on również do Europy. Firmy paliwowe wiedzą już od 1957 roku, że spalanie paliw kopalnych może skutkować podniesieniem poziomu CO2 w atmosferze. Według Climate Accountability Institute, takie firmy jak Shell, BP i Total Energies, które należą do 20 najbardziej emisyjnych firm paliwowych na świecie, kontynuują promowanie swoich niebezpiecznych dla świata interesów przez reklamy i sponsoring.

Reklamowanie paliw kopalnych może zwiększać emisje

Reklamy produktów i usług bazujących na paliwach kopalnych to celowe wzmacnianie sprzedaży tego, co zwiększa emisje gazów cieplarnianych. Według case study jednej z kampanii reklamowych Audi wynika, że doprowadziła ona do podniesienia sprzedaży aż o 132,700 aut. Pomnożenie tej liczby przez ślad węglowy pojedynczego sprzedanego samochodu pokazuje, że tylko ta jedna kampania reklamowa, doprowadziła do całkowitego zwiększenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 5 milionów ton dwutlenku węgla. Musimy to zatrzymać.

Paliwa kopalne zwiększają zabójcze zanieczyszczenie powietrza

Szacuje się, że w 2018 r. zanieczyszczenie powietrza, spowodowane spalaniem paliw kopalnych, było przyczyną śmierci 8.7 miliona osób na świecie. To więcej niż liczba zgonów spowodowanych używaniem wyrobów tytoniowych. Skoro przez paliwa kopalne, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, umierają ludzie, dlaczego reklamy firm paliwowych wciąż mają swoje miejsce w przestrzeni publicznej? Unia Europejska zakazała reklam i sponsoringu przez firmy tytoniowe, więc zakazanie prowadzenia tych działań przez przemysł paliwowy powinno być oczywistym rozwiązaniem.

Firmy paliwowe używają swoich reklam i sponsoringu do promocji fałszywych rozwiązań

Firmy paliwowe korzystają z reklam i sponsoringu, aby promować fałszywe rozwiązania kryzysu klimatycznego, takie jak gaz ziemny, wodór pozyskiwany z paliw kopalnych, bioenergia czy sekwestracja dwutlenku węgla (CSS). Śledztwo przeprowadzone przez Influence Map wykazało, że firmy paliwowe zapłaciły Facebookowi ponad 9,5 miliona dolarów za reklamy promujące gaz ziemny jako “zielone” paliwo, przekonując, że korzystanie z gazu ziemnego może mieć pozytywne skutki dla klimatu. Tego typu fałszywe rozwiązania odwracają uwagę od działań, które rzeczywiście musimy podjąć, takich jak transformacja w kierunku energii odnawialnej. Musimy zatrzymać firmy paliwowe przed zakłamywaniem i odwracaniem uwagi polityków i opinii publicznej od istoty problemu

Dostęp do decydentów politycznych

Firmy paliwowe mogą korzystać ze swojego sponsoringu, aby zaistnieć na scenie politycznej, zbliżyć się do decydentów i uzyskać legitymizację społeczną.

Firmy paliwowe i samochodowe były oficjalnymi sponsorami rotacyjnej prezydencji Rady Unii Europejskiej, gdzie spotkają się ministrowie państw UE. Porsche i Audi, oba należące do Volkswagena, sponsorowały prezydenturę Austrii w 2018r., BMW sponsorowało prezydenturę Finlandii w 2019r. W 2019 prezydentura Rumunii była sponsorowana przez Renault i Mercedesa, a także firmy paliwowe: OMV Petrom i Enel. Z kolei prezydentura Chorwacji w 2020 roku była sponsorowana przez Citroena i Peugeot, a także firmę naftową INA.

W Wielkiej Brytanii dochodzenie Unearthed wykazało, że BP wykorzystało umowę sponsorską i specjalną wystawę “Day of the Dead” w British Museum do dalszego rozwoju swoich planów związanych z wydobyciem ropy w Meksyku i Australii, co stoi w sprzeczności z twierdzeniem poprzedniego szefa BP Boba Dudleya, że “wspierają sztukę bez żadnych zobowiązań”.

Firmy paliwowe, samochodowe oraz linie lotnicze często wybielają swój publiczny wizerunek, prezentując się jako przyjazne klimatowi

Wiele firm paliwowych podkreśla w swoich reklamach swoje produkty przyjazne klimatowi, co tworzy przekłamany obraz tego, ile w rzeczywistości te przedsiębiorstwa inwestują w zielone lub odnawialne technologie. W zeszłym roku ClientEarth skutecznie podważyło reklamę odnawialnej energii BP, wskazując, że aż 96% wydatków tej firmy było przeznaczonych na ropę i gaz. Takie reklamy manipulują odbiorcami, sugerując, że te wysokoemisyjne spółki są "zielone", podczas gdy wiele z nich silnie polega na paliwach kopalnych lub na przykład ubiega się o kolejne koncesje na wydobycie ropy w Arktyce. Firmy niszczące klimat nie powinny być obecne w przestrzeni publicznej, jeśli świadomie pogłębiają katastrofę klimatyczną.

Kryzys klimatyczny związany jest z kryzysem praw człowieka, a niektóre firmy paliwowe są oskarżone o przestępstwa przeciwko społecznościom lokalnym

Kryzys klimatyczny wpływa na ograniczanie praw człowieka, a konkretnie prawem do życia, dostępu do żywności, mieszkania, czystej wody zdatnej do picia, odpowiednich warunków sanitarnych i ochrony zdrowia. W miarę pogłębiania się kryzysu, możemy spodziewać się większej śmiertelności, głodu, wymuszonych migracji. Wiadomo, że przedsiębiorstwa spalające paliwa kopalne pogarszają tą sytuację. Trwa sprawdzanie niektórych firm paliwowych pod kątem ich zaangażowania w łamanie praw człowieka. Amnesty International zaapelowało do rządów o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie trzech toczących się przeciwko Shellowi spraw sądowych dotyczących udziału firmy w nielegalnych aresztowaniach, zatrzymaniach i egzekucjach, odszkodowań za wycieki ropy i ciągłe, systemowe zanieczyszczanie ropą. Shell podważa wszystkie te twierdzenia. Z kolei Total Energies zostało oskarżone o wysiedlanie społeczności lokalnych i finansowanie dyktatur wojskowych. Total Energies również podważyło te oskarżenia. Czy znając te niepokojące oskarżenia i to, jak kryzys klimatyczny wpływa na prawa człowieka, właściwym jest udostępnianie przestrzeni w debacie publicznej firmom odpowiedzialnym za kryzys klimatyczny i praw człowieka?

Zakażmy reklam i sponsoringu przez firmy paliwowe!

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI)?

Jest to oficjalne unijne narzędzie do składania petycji, które zapewnia Komisja Europejska, aby umożliwić mieszkańcom Unii proponowanie nowych przepisów pod warunkiem, że są w stanie zebrać wystarczające poparcie (zwykle minimum milion podpisów z całej UE). 

Jaka jest różnica pomiędzy Europejską Inicjatywą Obywatelską, a zwykłą petycją?

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest szczególnym typem petycji, którą Komisja Europejska zobowiązana jest rozpatrzyć. Zdarza się, że politycy i rządy ignorują zwykłą petycję, nawet jeśli podpisze ją wiele osób.

W przypadku Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do rozpatrzenia jej w okresie krótszym niż rok, jeśli inicjatywę wesprze ponad milion osób, których podpisy uda się zweryfikować. To bardzo skuteczne narzędzie, aby wprowadzić dany temat na agendę UE

Nie ma reguł dotyczących tego, kto może podpisać zwykłą petycję. Jednak aby podpis osoby pod Europejską Inicjatywą Obywatelską był ważny, musi ona mieć obywatelstwo któregoś z państw UE i być w wieku, który upoważnia do głosowania w danym kraju. Dlatego wszystkie osoby podpisujące Europejskie Inicjatywy Obywatelskie są proszone o podanie danych, które są podstawą weryfikacji obywatelstwa w swoim kraju pochodzenia - w przypadku Polski jest to numer PESEL.

Dlaczego muszę podawać PESEL, aby podpisać Europejską Inicjatywę Obywatelską?

Są to wymogi prawne Unii Europejskiej, służące weryfikacji przez odpowiednich urzędników w danym kraju zdolności wyborczych osób podpisujących. Jest to konieczne, aby osoba była policzona, jako wspierająca daną inicjatywę. Każde państwo członkowskie UE określa, jakie dane są konieczne do zweryfikowania podpisu obywateli swojego kraju - w Polsce podstawą jest numer PESEL. Jesteśmy zobligowani do poproszenia wszystkie osoby podpisujące o te dane. Więcej informacji o wymaganych danych i zasadach funkcjonujących w poszczególnych państwach dostępnych jest tutaj.

Czy możecie korzystać z moich danych osobowych w innych celach?

Nie. Podczas wysyłania formularza Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, zgadzasz się na korzystanie z danych osobowych jedynie w celach związanych z Europejską Inicjatywą Obywatelską. Nie będą one używane w żadnych innych celach.

W jaki sposób moje dane będą chronione i jak długo będą przechowywane?

Dane są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane na serwerze certyfikowanym przez niemieckie władze. Tylko jedna osoba - oficjalny reprezentant grupy organizującej daną Europejską Inicjatywę Obywatelską - ma klucz do tego serwera.

Dane będą przechowywane w szyfrowanym formularzu jedynie na czas trwania danej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej i nie będziemy w stanie zobaczyć, kto ją podpisał (mamy dostęp tylko do zbiorczej liczby osób, które podpisały daną inicjatywę). Dane zostaną odszyfrowane i przekazane odpowiednim służbom państw członkowskich UE, aby umożliwić im podliczenie podpisów pod koniec kampanii.

Organizatorzy będą przechowywać Państwa dane maksymalnie przez miesiąc po przekazaniu inicjatywy do Komisji Europejskiej lub przez 21 miesięcy od rozpoczęcia zbierania podpisów, w zależności od tego, co stanie się wcześniej. Mogą być one przechowywane dłużej jedynie w sytuacji, w której toczyłoby się postępowanie administracyjne lub prawne (na przykład, gdyby ważność podpisów została podważona). W takiej sytuacji dane zostaną usunięte w przeciągu miesiąca od rozstrzygnięcia postępowania.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych dostępnych jest tutaj.

Co, jeśli mam więcej pytań na temat tego, jak przetwarzane są moje dane lub chcę skorzystać ze swoich praw?

Mają Państwo prawo żądać dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zebranych w formularzu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Jeśli mają Państwo pytania związane z używaniem danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z osobą, która nimi zarządza:

Silvia Díaz Pérez
silviadiazperez.1984@gmail.com

Jeśli chcą Państwo wystosować skargę związaną z tym, jak traktujemy Państwa dane lub odpowiadamy na Państwa prośby, mogą Państwo skontaktować się z władzami zajmującymi się ochroną danych, szczególnie w państwie członkowskim, w którym obecnie Państwo mieszkają, miejscu pracy lub w miejscu wystąpienia domniemanego naruszenia.

Co musimy zrobić, aby udało nam się uzyskać wprowadzenie zakazu reklam i sponsoringu?

Musimy uzyskać poparcie od 1 miliona osób w okresie 12 miesięcy, jednocześnie uzyskując minimalną wymaganą liczbę podpisów w co najmniej 7 państwach UE. Minimalne liczby podpisów konieczne w poszczególnych krajach UE dla tej inicjatywy są dostępne tutaj.

Jak mogę sprawić, aby ta Europejska Inicjatywa Obywatelska zakończyła się sukcesem?

Aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem, musimy zebrać 1 milion podpisów. Prosimy o podpisywanie i udostępnianie! Warto zapraszać rodzinę i przyjaciół do podpisania inicjatywy, poprzez udostępnianie tej strony w mediach społecznościowych z hashtagiem #BanFossilAds.

Jakie zobowiązania ma Komisja Europejska?

Jeśli w ciągu 12 miesięcy uda nam się zebrać 1 milion zweryfikowanych podpisów Komisja Europejska jest zobowiązana do przedyskutowania nowego, proponowanego przez nas prawa, które zakazałoby reklamowania i sponsoringu przez firmy paliwowe w Europie. 

Gdzie taki zakaz został wdrożony?
  • W kontrowersyjnej francuskiej  Ustawie o klimacie rozważa się wprowadzenie środków, mających na celu ograniczenie reklam substancji toksycznych. Zostaną wprowadzone zakazy lub ograniczenia dotyczące reklam dla produktów wytwarzanych z paliw kopalnych lub czegokolwiek sugerującego “greenwashing”: praktykę mylącego prezentowania produktów wytwarzanych z paliw kopalnych, jako przyjaznych środowisku lub błędnego sugerowania, że produkty wytwarzane z paliw kopalnych są bezemisyjne lub neutralne dla klimatu.
  • W grudniu 2020 roku władze Amsterdamu zakazały reklam paliw kopalnych
  • W 2020 roku ClientEarth podważyło reklamę odnawialnej energii BP, wskazując, że 96% wydatków tej firmy było przeznaczonych na ropę i gaz. To doprowadziło do ściągnięcia z wizji kampanii BP pod hasłem “Advancing Possibilities”.

O nas

Jesteśmy koalicją organizacji non-profit i grup oddolnych. Naszym celem jest prawne uniemożliwienie branży paliw kopalnych oraz firmom samochodowym, lotniczym i morskim korzystającym z paliw kopalnych reklamy i sponsorowania w UE. Mamy nadzieję, że ostatecznie zapobiegnie to rozpowszechnianiu klimatycznych fake-newsów i dezinformacji, co opóźnia niezbędne działania na rzecz ratowania klimatu. 

Organizatorzy:

 

350 logo
Action Aid logo
Ad free Cities logo
Air Clim logo
Avaaz logo
Badvertising logo
Bo Miasto logo
ClientEarth logo
Ecologistas en Accion logo
Europe Beyond Coal logo
FOCSIV logo
FoEE logo
Food Water Action Europe logo
Fundación Renovables logo
Gastivists logo
Global Witness logo
Greenpeace logo
Klimabev logo
New Weather Institute logo
Px1NME logo
Reclame Fossiel Vrij logo
ReCommon logo
Resistance to advertising aggression logo
Stop funding heat logo
STPC logo
The Green Student Movement logo
Zero logo