CHROŃMY LASY
RATUJMY STARE LASY!

W wielu najcenniejszych lasach Polski słychać ryk pił. W każdym zakątku kraju są stare lasy, które powinny być chronione, ale stopniowo przekształcane są w plantacje drzew. Obecnie tylko około 3% polskich lasów to parki narodowe. Obszar przyrody chronionej przed wycinką powinien zostać zwiększony kilkukrotnie! Chcąc chronić różnorodność biologiczną i walczyć ze skutkami zmiany klimatu, musimy chronić stare lasy!

Domagamy się pilnego objęcia ochroną przynajmniej 20% najcenniejszych przyrodniczo lasów Polski. To niezbędne, by chronić przyrodę i klimat.

Administratorem danych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną nt. przetwarzania danych osobowych.

Stare lasy to dom tysięcy niesamowitych gatunków roślin i zwierząt. Od mikroskopijnych grzybów po majestatyczne rysie, wilki i niedźwiedzie - stare lasy kipią życiem. Są też naszym pomocnikiem w walce z kryzysem klimatycznym, pomagając usuwać nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery. Najlepiej robią to lasy, które już istnieją, a nie te nowo sadzone. Dlatego musimy je chronić i nie pozwalać na przerabianie ich na deski i wióry.

Do Prezesa Rady Ministrów:

Szanowny Panie Premierze!

Lasy i ich ochrona były istotnym elementem kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 r. Uczestnicy i uczestniczki kampanii nie tylko zwracali uwagę na problemy polskiej polityki leśnej, ale składali również klarowne deklaracje programowe, których ukoronowaniem była umowa koalicyjna, podpisana przez siły polityczne wchodzące w skład obecnego rządu.

W dziewiątym punkcie tej umowy, czytamy:
Strony Koalicji podejmą zdecydowane działania na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. Środowisko naturalne to nasze dziedzictwo, które musimy przekazać kolejnym pokoleniom. 20% najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki.

Złożona przez Państwa obietnica jest słuszna i zgodna z głosem milionów Polek i Polaków, którzy 15 października zagłosowali również dla przyrody i lasów. Ostatnie lata, w których Lasy Państwowe upartyjnione przez Suwerenną Polskę dewastowały najcenniejsze lasy naszego kraju i całej Europy, takie jak Puszcza Karpacka, Puszcza Borecka, a nawet Puszcza Białowieska, doprowadziły do powstania kilkuset inicjatyw i organizacji, walczących o nasze wspólne dobro - lasy. Społeczeństwo zaufało koalicji rządzącej, wierząc, że niezwłocznie zatrzymacie Państwo tę dewastację.

Pierwsze kroki, które zostały poczynione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do osiągnięcia celu 20% lasów wolnych od wycinek, czyli: ogłoszenie czasowego moratorium w 1,3% lasów, powołanie Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie oraz zapowiedź okrągłego stołu leśnego - to dobry kierunek. Jednak jest on niewystarczający. Każdy dzień zwłoki w wyłączeniu z gospodarki leśnej ⅕ polskich lasów to nieodwracalna strata nie tylko dla przyrody, ale też społeczeństwa. Codziennie z Polskich lasów znika ok. 100 tysięcy drzew. To jest 5800 tirów wypełnionych ściętymi drzewami, które bezustannie wyjeżdżają z naszych lasów, w tym również tych najcenniejszych pod względem przyrodniczym i społecznym. 

Ochroną powinny zostać objęte wszystkie najstarsze i najbardziej zbliżone do naturalnych siedliska leśne na terenie całego kraju, a także te lasy, które są niezwykle istotne dla ludzi. Nie ma poważnych przeszkód, aby zrobić to już teraz na podstawie dostępnych danych o wieku czy stopniu naturalności lasu. Można wykorzystać istniejące projekty powołania aż 25 nowych parków narodowych oraz ponad tysiąca nowych rezerwatów. Można wzmocnić ochronę w istniejących parkach krajobrazowych, Leśnych Kompleksach Promocyjnych czy lasach wodochronnych - szczególnie górskich. 

Dlatego podobnie jak ⅔ Polek i Polaków apelujemy, aby jak najszybciej wypełnił Pan zobowiązanie trwałego chronienia 20% polskich lasów i wyłączenia ich z gospodarki leśnej. 

Wycinka w Karpatach

Musimy w końcu zrozumieć, że prawdziwa wartość lasów nie daje przeliczyć się na metry sześcienne drewna, czyli ostatecznie na złotówki. Tym bardziej, że widać to również w raportach finansowych Lasów Państwowych. Nadleśnictwa białowieskie oraz RDLP Krosno rokrocznie muszą być dofinansowywane z Funduszu Leśnego. Regionalna Dyrekcja w Krośnie w 2018 roku otrzymała niemal 120 milionów zł netto dopłat, natomiast dopłaty do nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża wahają się w granicach 10 milionów złotych. Oznacza to, że pieniądze, które mogłyby wspierać istotne społecznie cele, są wydawane na niszczenie najcenniejszych polskich lasów.

Lasy wyłączone z gospodarki - w dużej mierze całkowicie wolne od ludzkiej interwencji, z wyjątkiem szlaków turystycznych i usuwania faktycznych zagrożeń - są najbardziej różnorodnymi ekosystemami lądowymi i jednocześnie przynoszą dodatkowe korzyści społeczne i ekonomiczne. Jeżeli mamy w pełni poznać i zrozumieć efekt, jaki ma działalność człowieka i zmian klimatu na kształtowanie się ekosystemów, musimy pozwolić im samodzielnie przystosowywać się do nowych warunków. To pomoże nam w przyszłości nie tylko lepiej chronić stare lasy, ale również dobrze zadbać o lasy gospodarcze, które obecnie w jeszcze większym stopniu stają się ofiarami kryzysu klimatycznego.

Adam Wajtak dlalasów

Dojrzałe drzewostany, które osiągnęły wiek powyżej stu lat, składują obecnie najwięcej węgla, jednocześnie mając największy potencjał na dalsze pochłanianie i przechowywanie CO2. To właśnie stare drzewa, a nie młode sadzonki, w istotny sposób przyczyniają się do mitygacji postępujących zmian klimatycznych. W zależności od średnicy przyrost masy starego drzewa, napędzany procesem wiązania węgla, może być ponad 50 razy szybszy od drzewa młodego. Drzewa, które rosną obecnie w polskich lasach przechowują oraz pochłaniają o wiele więcej węgla, niż mogłaby to robić nowo posadzona plantacja drzew. Podobnie jest z martwym drewnem - pozostaje ono rezerwuarem węgla, który następnie w dużym stopniu akumulowany jest w glebie. Obieg materii w naturalnych ekosystemach leśnych daje im ogromną przewagę nad lasami gospodarowanymi przez człowieka.


Stare lasy, naturalne lub zbliżone do naturalnych, pozytywnie wpływają na klimat nie tylko przez to, jak pochłaniają i przechowują dwutlenek węgla. Lokalnie pomagają one również regulować gospodarkę wodną, zatrzymują wodę pochodzącą z opadów i spowalniają jej odpływ. Dzięki temu stanowią ochronę zarówno przed coraz dotkliwszymi suszami, jak i powodziami. Są też o wiele bardziej odporne na coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe.

Objęcie ochroną 20% polskich lasów już teraz jest możliwe. Jest to nie tylko uzasadnione z ekonomicznego i przyrodniczego punktu widzenia - jest to również jedyny i najskuteczniejszy sposób na to, żeby pozwolić naturze pomóc nam zatrzymać postępujące zmiany klimatu.

Przyroda to nie deski