GP logo white

Polska musi przestać blokować przepisy dobre dla pszczół!

Komisja Europejska przedstawiła propozycje przepisów znacznie ograniczających możliwość stosowania pestycydów, które są śmiertelnie niebezpieczne dla zapylaczy. Niestety, Polska przewodzi grupie 19 krajów, sprzeciwiających się nowemu projektowi, który może przynieść ratunek zapylaczom oraz wpłynąć na poprawę jakości żywności - bez strat dla rolników.

Apelujemy do polskich europosłanek i europosłów, aby zmienili swoje stanowisko, poparli proponowane zmiany oraz podjęli współpracę z przedstawicielami innych krajów UE, w celu ulepszenia przepisów przedstawionych przez Komisję.

Podpisz apel! Powiedz polskim Europosłankom i Europosłom, by przestali blokować przepisy dobre dla zapylaczy, rolników i całej przyrody!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane.

Europa stoi przed wielką szansą na ograniczenie wykorzystania w rolnictwie chemicznych środków ochrony roślin - pestycydów. Wszystko dzięki strategii „Od pola do stołu”, która jest jednym z działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada ona wiele pozytywnych rozwiązań, między innymi ograniczenie o połowę stosowania pestycydów do 2030 roku. To krok w dobrym kierunku, jednak kluczowe jest wzmocnienie tych przepisów w toku dalszych prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim. Niestety Polska nie tylko nie wspiera już proponowanych założeń strategii dobrej dla zapylaczy, ale wręcz przewodzi grupie krajów, które torpedują wprowadzenie drastycznego ograniczenia stosowania pestycydów.

Pestycydy przyczyniają się do zanieczyszczenia wód i gleb, do utraty różnorodności biologicznej, a także stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i uzależniają rolników od ich stosowania. Przede wszystkim jednak są jedną z głównych przyczyn wymierania zapylaczy. Aż połowa ze wszystkich występujących w Polsce gatunków dzikich pszczół jest zagrożona wyginięciem!


 
 
 

Pełna treść apelu:

Szanowne Europosłanki, Szanowni Europosłowie, 

W styczniu 2023 roku, przedstawiciele ponad 140 organizacji środowiskowych z koalicji “Save Bees and Farmers” (Ratujmy Pszczoły i Rolników), wraz z naukowcami przekazali europarlamentarzystom i europarlamentarzystkom oczekiwania ponad miliona obywatelek i obywateli Unii Europejskiej, chcących redukcji stosowania chemicznych środków ochrony roślin o 80% do 2030 r. oraz całkowitego wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 r., których powszechne i wzrastające stosowanie w rolnictwie – w formie zapraw nasiennych oraz oprysków – przyczynia się do występowania i pogłębienia następujących problemów:

  • Kryzysu klimatycznego i degradacji zasobów naturalnych – zwłaszcza zanieczyszczenia wód i gleb;
  • Utraty różnorodności biologicznej, w tym populacji owadów zapylających, od których zależne jest plonowanie 80% gatunków roślin uprawnych; w ciągu ostatnich 30 lat zanikło 75% populacji owadów zapylających; Różnorodność biologiczna jest na skraju załamania (IPBES 2019), co poważnie zagraża przyszłości naszej żywności, środków do życia, zdrowia i środowiska (FAO 2019);
  • Zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwłaszcza, że coraz więcej badań naukowych dowodzi istnienie silnego związku pomiędzy stosowaniem pestycydów a zachorowalnością na choroby nowotworowe oraz chorobę Parkinsona i inne zaburzenia w funkcjonowaniu pracy mózgu;
  • Uzależnienia rolników od ich stosowania, co w sytuacji rosnących cen środków do produkcji rolnej wskazuje na potrzebę uwolnienia się od tej zależności i wsparcia rozwiązań będących alternatywą dla używania chemicznych pestycydów.

Komisja Europejska opublikowała propozycję nowego rozporządzenia ws. zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR – Sustainable Use of Plant Protection Products), inspirowane inicjatywą “Ratujmy Pszczoły i Rolników”, które ma zredukować stosowanie chemicznych pestycydów na terenie UE o połowę do 2030 r. Chociaż projekt rozporządzenia wymaga ulepszeń, pozostaje ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa, przyjaznego przyrodzie oraz zdrowiu obywateli UE, a także wprowadzeniu w życie celów unijnej strategii „Od pola do stołu”.


 
 

Oficjalne złożenie petycji “Ratujmy Pszczoły i Rolników” jasno pokazuje, że obywatele Unii Europejskiej nie zgadzają się na to, aby niebezpieczne dla zapylaczy i przyrody syntetyczne środki ochrony roślin były nadal stosowane na terenie UE, a regulacje, mające na celu ograniczenie ich stosowania były torpedowane.

Apelujemy do Państwa o wysłuchanie głosu ponad miliona Europejek i Europejczyków i pilne podjęcie wszelkich działań w celu przyjęcia przepisów prawa w zakresie ograniczenia stosowania (i ryzyka) chemicznych środków ochrony roślin w produkcji rolnej (pestycydów) oraz o stworzenie warunków dla realizacji celów europejskiej Strategii "Od pola do stołu" – zmniejszenia o 50% stosowania i ryzyka chemicznych środków ochrony roślin do 2030 r.


 
 
 

W ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Save Bees and Farmers” („Chroń Pszczoły i Rolników”), ponad milion osób w UE oczekuje redukcji stosowania chemicznych środków ochrony roślin o 80% do 2030 r. oraz całkowitego wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 r. - w celu rozwiązania problemów zdrowia publicznego oraz problemów środowiskowych i klimatycznych, a co za tym idzie podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i w Polsce.

Mamy nadzieję, że polscy europosłowie i europosłanki, nie pozostaną obojętni na ten apel i podejmą wszelkie kroki, by uwolnić nas od niszczącego przyrodę i zagrażającego zapylaczom stosowania chemicznych środków ochrony roślin, oraz ryzykowania naszym bezpieczeństwem żywnościowym.

List jest inicjatywą Koalicji Żywa Ziemia, której Fundacja Greenpeace Polska jest członkiem.

Logo-Koalicja-Żywa-Ziemia-150x150

Fundacja Greenpeace Polska
Altowa 4
02-386 Warszawa
info.poland@greenpeace.org