loga2

NIE! dla tranzytu przez serce Mazur

RATUJMY KRAINĘ WIELKICH JEZIOR!

Coraz realniejsze stają się plany budowy drogi szybkiego ruchu przez serce Mazur. Biegnąca po gigantycznych estakadach czteropasmowa droga zniszczy siedliska cennej przyrody i krajobraz tego unikalnego miejsca. Uratuj je z nami - podpisz petycję do ministrów środowiska i infrastruktury!
#RatujmyMazury

Uratujmy Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Podpisz się pod petycją do Ministra Klimatu i Środowiska
oraz Ministra Infrastruktury:

Petycja powstała z inicjatywy mieszkańców Krainy Wielkich Jezior zrzeszonych w inicjatywie Ratujmy Mazury!, przy wsparciu organizacyjnym ze strony Fundacji Greenpeace Polska, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Do Ministra Klimatu i Środowiska
oraz Ministra Infrastruktury:

Panie Ministrze!

Apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem drogi ekspresowej S16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich na odcinku Mrągowo - Ełk. Żaden z obecnie proponowanych trzech wariantów nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wszystkie są destrukcyjne dla przyrody i krajobrazu jednego z najpiękniejszych regionów Polski oraz dla społeczności tam mieszkających. Trwają obecnie prace mające na celu wybór wariantu drogi ekspresowej łączącej Rosję, Białoruś i kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Drogą tą ma przejeżdżać nawet 22 000 samochodów dziennie, w tym wiele tysięcy tirów. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym region, jedno z najbardziej atrakcyjnych dla turystów i najchętniej przez nich odwiedzane miejsce w Polsce. Droga ekspresowa w każdym z proponowanych wariantów zniszczy liczne siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowy krajobraz Mazur.


 
 
 
 

Planowana jest budowa licznych skomplikowanych obiektów inżynierii drogowej. Ze względu na trudny teren - liczne jeziora, wody stojące i płynące, bagna i tereny podmokłe oraz wzgórza morenowe, niezbędne będzie wykonanie olbrzymich prac ziemnych i przerzucenie milionów metrów sześciennych ziemi. Oznacza to olbrzymie zniszczenie terenu w szerokim pasie wzdłuż planowanej drogi i nieodwracalną dewastację cennych przyrodniczo terenów. Planowana droga przecina lub jest w bezpośredniej bliskości wielu terenów Natury 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który ma w przyszłości stać się Mazurskim Parkiem Narodowym. Zagrożona jest m.in. największa ostoja żółwia błotnego w północnej Polsce oraz jezioro Łuknajno – rezerwat biosfery UNESCO oraz rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa.


 
 
 
 

Planowana jest budowa licznych skomplikowanych obiektów inżynierii drogowej. Ze względu na trudny teren - liczne jeziora, wody stojące i płynące, bagna i tereny podmokłe oraz wzgórza morenowe, niezbędne będzie wykonanie olbrzymich prac ziemnych i przerzucenie milionów metrów sześciennych ziemi. Oznacza to olbrzymie zniszczenie terenu w szerokim pasie wzdłuż planowanej drogi i nieodwracalną dewastację cennych przyrodniczo terenów. Planowana droga przecina lub jest w bezpośredniej bliskości wielu terenów Natury 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który ma w przyszłości stać się Mazurskim Parkiem Narodowym. Zagrożona jest m.in. największa ostoja żółwia błotnego w północnej Polsce oraz jezioro Łuknajno – rezerwat biosfery UNESCO oraz rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa.


 
 
 
 

Dla polskiej przyrody, ale również dla społeczności lokalnych, w dużej mierze żyjących z turystyki, budowa tej drogi może mieć katastrofalne skutki. Realizacja któregokolwiek z wariantów wpłynie bowiem negatywnie na rozwój atrakcyjnej oferty turystycznej regionu opartej o naturę i wyjątkowy krajobraz. Planowana droga ekspresowa S16 nie będzie w istotny sposób służyć mieszkańcom ani turystom, którzy najczęściej przyjeżdżają na Mazury z południowego-zachodu lub południa, a więc z Warszawy, Mazowsza, Śląska i Małopolski. Dlatego spora część lokalnej społeczności stanowczo nie zgadza się na przeprowadzenie nowej trasy tranzytowej.

Dlatego apelujemy o:

  • odstąpienie od dalszych prac nad obecnie proponowanymi trzema wariantami drogi ekspresowej S16, które doprowadzą do nieodwracalnej destrukcji Krainy Wielkich Jezior,
  • modernizację i remonty obecnie istniejącej sieci drogowej, by była bezpieczniejsza i wygodniejsza,
  • przygotowanie w uzgodnieniu z lokalną społecznością i samorządami alternatywnego projektu, który przede wszystkim wyeliminuje ciężarowy ruch tranzytowy z serca Mazur!

Dowiedz się więcej:
www.ratujmymazury.pl

RATUJMY MAZURY
Skrytka pocztowa 33
11-730 Mikołajki
ratujmymazury@op.pl

GREENPEACE POLSKA
Altowa 4
02-386 Warszawa
kontakt.pl@greenpeace.org