Nasza błękitna planeta Cię potrzebuje!

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i przełowienie doprowadzają nasze oceany na skraj załamania. 

Jest jednak nadzieja, a rozwiązaniem są rezerwaty morskie - przestrzenie, w których przyroda może się regenerować, przywracając zdrowie oceanom.

Po 20 latach prac zatwierdzono pierwszy w historii Światowy Traktat Oceaniczny, ale rządy muszą go teraz podpisać, aby obszary chronione stały się rzeczywistością.

Zaapeluj do polskiego rządu o podpisanie Światowego Traktatu Oceanicznego. Dodaj swój podpis:

Global-Oceans-Sanctuary-GP0STOE38-c-Paul-Hilton

Administratorem danych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy dane osobowe.

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i przełowienie doprowadzają nasze oceany na skraj załamania.

Jest jednak nadzieja, a rozwiązaniem są rezerwaty morskie - przestrzenie, w których przyroda może się regenerować, przywracając zdrowie oceanom.

Po latach 20 latach prac zatwierdzono pierwszy w historii Światowy Traktat Oceaniczny, ale rządy muszą go teraz podpisać, aby obszary chronione stały się rzeczywistością.

Szkodzi on zwierzętom takim jak żółwie i ptaki morskie i wpływa na zdrowie ludzi. Do tego, ponad 99% plastiku jest wytwarzane z paliw kopalnych, a ponieważ jego produkcja nadal rośnie, jest to znaczący czynnik napędzający kryzys klimatyczny

ŚWIATOWY TRAKTAT OCEANICZNY

Marzec 2023 roku był przełomowym momentem w historii walki o ochronę oceanów - kraje ONZ, w tym Polska, porozumiały się i przyjęły Światowy Traktat Oceaniczny*.  Określa on, że do 2030 roku objętych ochroną powinno zostać 30 procent obszarów pełnego morza. Po 20 latach starań powstała podstawa prawna do tworzenia obszarów chronionych na pełnym morzu, czyli poza wodami kontrolowanymi przez poszczególne państwa.

Teraz czas, by przełożyć to, co na papierze w prawdziwą ochronę przyrody. Do 2025 przynajmniej 60 krajów MUSI ratyfikować Traktat. To niezbędne, by zachować i zregenerować życie w oceanach.

Trwający kryzys klimatyczny, rabunkowe połowy i zanieczyszczenie pchają oceany na skraj załamania. Zostało coraz mniej czasu. Dlatego przywódcy państw ONZ muszą jak najszybciej ratyfikować i wprowadzić w życie postanowienia Traktatu. 

* Pełna, oficjalna nazwa Traktatu to Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction

CZEMU TO WAŻNE?

Oceany są na skraju załamania z powodu trwającego przez wieki wyzysku. Dla wielu korporacji są nowymi obszarami eksploatacji: rabunkowego rybołówstwa, wydobycia paliw kopalnych i minerałów, miejscem zrzutu ton odpadów, w tym plastiku.

Oceany mogą się odrodzić, ale musimy im dać do tego przestrzeń. Dlatego tak bardzo ważne jest tworzenie rezerwatów morskich.

Obecnie chronione jest mniej niż 3% mórz. Traktat może to zmienić i pomoże ochronić 30% naszych oceanów do 2030 roku. 

Aby Traktat wszedł w życie potrzebne jest co najmniej 60 rządów, które go ratyfikują.

Przelowienie
trawler
zolwik
Przełowienie - sieć rybacka
trawler
zolwik

ZOSTAŁO CORAZ MNIEJ CZASU

Aby postanowienia Traktatu mogły zostać wprowadzone w życie, do 2025 roku przynajmniej 60 państw musi go ratyfikować. Dlatego apelujemy do polskiego rządu i pozostałych krajów o:

  • Pilną ratyfikację Światowego Traktatu Oceanicznego
  • Wdrożenie planu ochrony co najmniej 30% wód międzynarodowych poprzez utworzenie rezerwatów oceanicznych, wybierając miejsca o największym znaczeniu dla środowiska ze względu na ich ekosystemy i zamieszkujące je organizmy oraz zagrożenia, na jakie są narażone
  • Zapobieganie powstaniu nowych, niszczycielskich gałęzi przemysłu, takich jak górnictwo podwodne, które zniszczyłoby wszelki postęp w ochronie oceanów.

Potrzebujemy zdrowych oceanów, a oceany potrzebują naszej ochrony.

1-Nov-27-2023-12-36-01-5226-PM