PLASTIK ZABIJA

Do oceanów co minutę trafia ciężarówka plastikowych odpadów, które zabijają żółwie, ptaki, ryby, wieloryby i delfiny. Raz wprowadzone do środowiska, pozostają w nim już na zawsze, szkodząc przyrodzie i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zatrzymajmy tę plastikową falę!

Zaapeluj do rządów o podpisanie globalnego traktatu ograniczającego produkcję i zużycie plastiku!

Zaapeluj o podpisanie ambitnego globalnego traktatu ograniczającego produkcję i wykorzystanie plastiku!

Foka zaplątana w torebkę foliową

Administratorem danych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy dane osobowe.

Do oceanów co minutę trafia ciężarówka plastikowych odpadów, które zabijają żółwie, ptaki, ryby, wieloryby i delfiny. Raz wprowadzone do środowiska, pozostaje w nim już na zawsze, szkodząc przyrodzie i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zatrzymajmy tę plastikową falę!

Zaapeluj do rządów o podpisanie globalnego traktatu ograniczającego produkcję i zużycie plastiku!

Szkodzi on zwierzętom takim jak żółwie i ptaki morskie i wpływa na zdrowie ludzi. Do tego, ponad 99% plastiku jest wytwarzane z paliw kopalnych, a ponieważ jego produkcja nadal rośnie, jest to znaczący czynnik napędzający kryzys klimatyczny

GLOBALNY TRAKTAT O PLASTIKU

Na Zgromadzeniu Ochrony Środowiska ONZ w marcu 2022 r. rządy oficjalnie przyjęły mandat otwierający negocjacje w sprawie globalnego, prawnie wiążącego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych, który uwzględniłby cały cykl życia tworzyw sztucznych.

Rozpoczęły się negocjacje w sprawie Światowego Traktatu w sprawie Tworzyw Sztucznych, których celem jest zakończenie procesu do końca 2024 r. Przyszły traktat ma ogromny potencjał, aby skierować świat na ścieżkę ku przyszłości wolnej od tworzyw sztucznych, ale to będzie zależeć od nas aby mieć pewność, że dotrzyma swoich obietnic.

Domagamy się ambitnego i silnego światowego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych, który ograniczy ich produkcję i wykorzystanie. Silny traktat sprawi, że ropa i gaz wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych pozostaną w ziemi i zapewni czystszą i bezpieczniejszą planetę dla nas i przyszłych pokoleń.

Apelujemy o:

  • ograniczanie produkcji i stosowania tworzyw sztucznych;
  • zmianę sposobu, w jaki korporacje dostarczają produkty, koncentrując się na ponownym napełnianiu i ponownym użyciu;
  • pociągnięcie do odpowiedzialności korporacyjnych trucicieli;
  • pełną przejrzystość w zakresie produkcji, stosowania, importu i eksportu tworzyw sztucznych;
  • wymaganie od bogatych krajów bycia liderami transformacji w kierunku zerowej ilości odpadów i w wspierania w tym innych
  • zapewnienie, że osoby związane zawodowo ze zbieraniem odpadów i dotknięci pracownicy będą mieli głos w projektowaniu sprawiedliwego przejścia na gospodarkę opartą na ponownym wykorzystaniu.

Powiedz światowym przywódcom, aby podczas nadchodzących negocjacji opowiadali się za mocnym Globalnym Traktatem w sprawie Tworzyw Sztucznych, abyśmy mogli w końcu zakończyć erę plastiku.

CO MINUTĘ DO OCEANÓW TRAFIA CIĘŻARÓWKA PEŁNA PLASTIKU!

Zanieczyszczenie plastikiem obejmuje cały świat, a mikroplastik znajduje się wszędzie. Czy to w odległych rejonach Ziemi, jak np. w Oceanie Antarktycznym, w największych głębinach oceanów, jak w Rowie Mariańskim, czy w naszym Morzu Bałtyckim - plastik i mikroplastik jedzony jest przez ryby i inne zwierzęta morskie, a stamtąd przedostaje się w górę łańcucha pokarmowego… czasem nawet na nasze stoły.

Na globalny problem potrzebne jest globalne rozwiązanie

plastik nad morzem

MIKROPLASTIK W JEDZENIU I WODZIE PITNEJ

Badania wskazują, że mikroplastik obecny w jedzeniu i wodzie pitnej, przenika do ludzkiego organizmu, stwarzając potencjalne ryzyko dla zdrowia.

Tworzywa sztuczne zawierają ponad 13 000 substancji chemicznych. Wiele z nich jest toksycznych i powoduje raka, zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia hormonalne.

1-Nov-27-2023-12-36-01-5226-PM

NISZCZĄCY WPŁYW NA EKOSYSTEMY WODNE

Żółwie, ptaki morskie, wieloryby i delfiny… Aż 700 gatunków zwierząt pada ofiarą plastiku. Myląc go z pożywieniem, umierają z powodu zaburzeń trawienia lub w wyniku uduszenia.

Zanieczyszczenie plastikiem to katastrofa zagrażająca zdrowiu i życiu wszystkich mieszkańców mórz i oceanów.

Foka zaplątana w sieci rybackie

WZROST EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Produkcja plastiku oparta na paliwach kopalnych przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Przemysł tworzyw sztucznych napędza kryzys klimatyczny i stanowi istotne zagrożenie dla globalnego ekosystemu. Plastik to nie tylko problem odpadów, ale i jego produkcja jest niezwykle szkodliwa dla klimatu i środowiska.

RECYKLING NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU

Aż 90% wyprodukowanego plastiku nigdy nie poddano recyklingowi.
Raz wprowadzony do środowiska, zostanie tam przez setki a nawet tysiące lat.

AdobeStock_139350819

Niektóre obrazy zamieszczone na tej stronie zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nie są one dziełami ludzkimi.