POLSKA MUSI STANĄĆ PO STRONIE PSZCZÓŁ!

Każdego roku z Polski płyną sygnały o nagłej śmierci pszczół lub ich stałym podtruwaniu. Ostatnia pszczela katastrofa miała miejsce w przededniu Światowego Dnia Pszczół, w wyniku zatrucia chemią rolniczą zginęło ponad 7,5 milionów pszczół z kilku pasiek. Zatruciu uległy też setki tysięcy dzikich zapylaczy. Nie możemy sobie pozwolić, by takie sytuacje powtarzały się w przyszłości. Dlatego apelujemy do Premiera RP o pilne wdrożenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Dołącz do apelu!

DOŚĆ TRUCIA PSZCZÓŁ!

Odpowiedzialność za dobro zapylaczy spoczywa na nas wszystkich, ale szczególna odpowiedzialność spoczywa na rządzących. Dlatego apelujemy do premiera o pilne wdrożenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Dołącz do apelu!

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną, wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Polska musi stanąć po stronie pszczół. Mamy na stole rozwiązanie, innowacyjny plan działań, który pozwoli nam ochronić pszczoły w Polsce: Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Brakuje nam tylko podpisu ministrów środowiska i rolnictwa. A możemy ją wdrożyć już teraz! Dlatego apelujemy do rządu o pilne przyjęcie i wdrożenie Strategii.


 
 
 
 

Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających to ambitny plan przygotowany przez grupę naukowców z najlepszych instytucji naukowych w kraju, przy szerokim udziale społeczeństwa i wsparciu pszczelarzy. Od dawna leży na biurku ministra i czeka bezskutecznie na wdrożenie. W dobie załamania ekosystemów nie możemy sobie pozwolić na dalszą zwłokę. Nie możemy pozwolić na to, by interesy wąskiej grupy były ważniejsze niż dobro całego środowiska, którego pszczoły miodne i dzikie owady zapylające są kluczowym elementem. Aż trzy czwarte tego, co jemy, jest w jakiś sposób zależne od ich pracy! Mimo to każdego roku w Polsce miliony pszczół giną w wyniku utraty siedlisk, chemizacji rolnictwa, chorób i pasożytów.

 

Pszczoły miodne i dzikie owady zapylające są kluczowe w produkcji żywności i dla właściwego funkcjonowania ekosystemów naturalnych. Aż trzy czwarte tego, co jemy, jest w jakiś sposób zależne od ich pracy! Mimo to każdego roku w Polsce miliony pszczół giną w wyniku utraty siedlisk, chemizacji rolnictwa, chorób i pasożytów.

Aby temu przeciwdziałać, dzięki tysiącom osób biorących udział w akcji Adoptuj Pszczołę, powstała Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających - przygotowany przez naukowców, pszczelarzy i obywateli wszechstronny plan działania, wyznaczający kierunki i działania dla ochrony owadów zapylających. Podobne strategie z powodzeniem funkcjonują już m.in. w Irlandii i Norwegii, teraz czas na Polskę. Już teraz wiele organizacji, instytucji, samorządy oraz indywidualni Polacy i Polki wdrażają jej zapisy.

Przeczytaj treść strategii: http://adoptujpszczole.pl/strategia

 

Do Premiera RP:

Szanowny Panie Premierze,

w parkach narodowych naszych sąsiadów w ciągu 27 lat zniknęło 80% masy owadów latających - naukowcy obwiniają za to właśnie rolnictwo oparte na toksycznych pestycydach i monokulturach. W Polsce mamy szansę ocalić nasze zapylacze przed podobnym losem, ale musimy się śpieszyć.

W odpowiedzi na zagrożenie, społeczeństwo, pszczelarze i naukowcy przygotowali Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Niestety, minister rolnictwa nie tylko nie odpowiedział na podpisany przez kilkadziesiąt tysięcy osób apel o jej natychmiastowe wdrożenie, ale także odciął się od głosu tej części społeczeństwa, której zależy na pszczołach. W czasie, gdy znalazł przestrzeń, aby kilkanaście razy spotkać się z przedstawicielami agrobiznesu, mimo licznych próśb z pszczelarzami spotkał się zaledwie raz.

Nie damy rady żyć bez pszczół. Ekonomiczna rola owadów zapylających jest coraz ważniejsza i rośnie z tym, jak nasze rolnictwo w coraz większej mierze stawia na produkcję roślin zależnych od zapylania. Mocno niedoszacowana wartość zapylania w Polsce w przypadku samych upraw wynosi 4,1 mld złotych w skali roku i jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Szanowny Panie Premierze, w imieniu Polek i Polaków oraz bezbronnych, a pożytecznych owadów, apelujemy o pomoc. Potrzebujemy natychmiast wdrożyć Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających oraz cofnąć szkodliwą dla nas wszystkich zgodę na stosowanie neonikotynoidów w polskim rolnictwie!

 

Przyjęcie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających popierają:

pszczelarze