GP logo
Karpaty-Logo-PL-Color

Ratujmy lasy Karpat!

Ostatni bastion dzikiej przyrody w Europie

Ratujmy lasy Karpat! 

Ostatni bastion dzikiej przyrody w Europie 

Karpaty to jedna z najważniejszych ostoi dzikiej przyrody w Europie i nasz największy sojusznik w walce z kryzysem klimatycznym i wielkim wymieraniem gatunków. Karpackie lasy to dom rysi, niedźwiedzi brunatnych, żbików, wilków, żubrów i tysięcy innych gatunków, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Wiekowe lasy Karpat przechowują ogromne ilości węgla wychwyconego z atmosfery. Mimo to, karpackim lasom nieustannie zagraża nieodpowiedzialna działalność człowieka - co godzinę w Karpatach niszczony jest las o powierzchni 5 boisk piłkarskich.

Musimy to powstrzymać! Zaapeluj do polityków, aby zakończyli lekkomyślną destrukcje Karpat. Chcemy wreszcie na poważnie chronić jeden z największych skarbów naturalnych Europy.

EN | PL | RO | HU | UA

Czas zakazać rabunkowego niszczenia karpackich lasów. Podpisz apel!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane.

Karpaty to jedna z najważniejszych ostoi dzikiej przyrody w Europie i nasz największy sojusznik w walce z kryzysem klimatycznym i wielkim wymieraniem gatunków. Karpackie lasy to dom rysi, niedźwiedzi brunatnych, żbików, wilków, żubrów i tysięcy innych gatunków, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Wiekowe lasy Karpat przechowują ogromne ilości węgla wychwyconego z atmosfery. Mimo tych wyjątkowych walorów, karpackim lasom nieustannie zagraża nieodpowiedzialna działalność człowieka - co godzinę w Karpatach niszczony jest las o powierzchni 5 boisk piłkarskich.

Musimy to powstrzymać! Zaapeluj do polityków, aby zakończyli lekkomyślną destrukcje Karpat. Chcemy wreszcie na poważnie chronić jeden z największych skarbów naturalnych Europy. 

Co jest problemem?

  • W całych Karpatach - od Czech i Słowacji, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, Serbię, po Węgry i Austrię - jedynie 3% lasów jest wolne od wycinek i niszczycielskiej działalności człowieka.

  • Obecny system ochrony Karpat jest niespójny i nadmiernie pofragmentowany, różny w każdym z państw przez które się ciągną.

  • Dla nieodpowiedzialnej gospodarki leśnej, wycinanie drzew na sprzedaż jest ważniejsze od ochrony przyrody i dobrostanu lokalnych społeczności.

  • Siedliska dzikiej przyrody są niszczone i przecinane drogami budowanymi na potrzeby wycinek. Zbyt gęsta sieć leśnych dróg to zniszczona gleba i zwiększone ryzyko powodzi w dolinach.

Co jest rozwiązaniem?

  • Ponadnarodowy, finansowany przez UE, plan ochrony Karpat, służący realizacji unijnych celów ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku.

  • Natychmiastowy zakaz nieodpowiedzialnych wycinek

  • 10-letni zakaz budowania nowych dróg leśnych i ustanowienie obszarów wolnych od ingerencji człowieka.

  • Szczegółowy plan rozwoju lokalnych społeczności i wsparcia finansowego dla społeczności zamieszkujących Karpaty.

  • Zakończenie eksploatacji karpackich lasów przez światowe korporacje.

 

Do przewodniczącej Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. środowiska i przywódców państw, na terenie których znajdują się Karpaty 

Przyroda znowu jest w niebezpieczeństwie, a my razem z nią. Niszczenie karpackich lasów stale postępuje, nawet na terenach chronionych. W obliczu pogłębiających się kryzysów globalnych, absolutnie konieczna jest ochrona kruchych ekosystemów i wyjątkowej dzikości. Możemy tego dokonać, ale czas ucieka. To od Państwa zależy, czy uda się powstrzymać destrukcję najcenniejszych naturalnych siedlisk Europy, nim będzie za późno. Dotychczasowe cele ochrony okazały się być niewystarczające, aby ocalić niezwykle ważne siedliska dzikiej przyrody i odbudować to, co zostało zniszczone. Ścisłe i wiążące prawnie cele ochrony w ramach unijnej strategii bioróżnorodności mają kluczowe znaczenie.

Przez wieki Karpaty były jedną z największych ostoi dzikości w Europie. Niestety w ostatnich dekadach dotychczasowe mechanizmy ochrony przestały działać. Tylko w przeciągu 20 lat straciliśmy aż 7,4% powierzchni karpackich lasów, czyli dwa razy więcej niż zajmują łącznie Paryż, Berlin, Rzym, Budapeszt, Bruksela i Warszawa. Działalność człowieka sprawiła również, że Karpaty są o wiele bardziej narażone na wpływ czynników naturalnych, takich jak wichury czy gradacje kornika.

Sędziwe lasy to kluczowy element sieci życia. Mają ogromny potencjał do odbudowy kluczowych, dobrze funkcjonujących ekosystemów i magazynowania ogromnej ilości węgla pochłoniętego z atmosfery. Niestety nieodpowiedzialne wycinki i budowa nowych dróg fragmentujących lasy, czego jesteśmy obecnie świadkami, nie ma nic wspólnego z ochroną lasów. W destrukcyjny sposób wpływa na dziką przyrodę, glebę i retencję wody. Jeśli ten sposób obchodzenia się z lasami będzie kontynuowany, stracimy szansę na ochronę tego, co chroni nas, a unijna strategia różnorodności biologicznej 2030 nie zostanie wprowadzona w życie.

Zwracamy się do Państwa, jako do osób, które mają szansę zmienić obecną sytuację. Mogą Państwo powstrzymać trwającą destrukcję poprzez nadanie ochronie Karpat najwyższego priorytetu, uznanie ich unikatowości oraz wypracowanie silnego i efektywnego planu ich ochrony.

Lasy Karpackie nie powinny być towarem, tylko dobrem dla lokalnych społeczności. Ochrona dzikiej przyrody i dobrostan lokalnej ludności powinny być ważniejsze niż zysk chciwych firm, pozyskujących drewno w Karpatach. Aby tego dokonać, powinien powstać finansowany przez UE plan, który będzie zakładał ochronę dzikiej karpackiej przyrody i zapewnienie godnego życia lokalnym społecznościom. Plan ten musi uwzględniać jak najszybsze zmapowanie wiekowych lasów, ich ochronę i odtwarzanie. Powinien również służyć ustanowieniu sieci połączonych ze sobą obszarów wolnych od interwencji człowieka. Konieczna jest także ochrona dużych obszarów bezdrożnych, aby chronić siedliska wielu rzadkich gatunków, takich jak niedźwiedzie brunatne czy rysie.

Zanim plan będzie gotowy, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które już teraz pomogą chronić Karpaty. Destrukcja musi być wstrzymana jak najszybciej. W tym celu należy natychmiast zakazać wszelkiej nieodpowiedzialnej gospodarki leśnej w karpackich lasach i ustanowić 10-letnie moratorium na tworzenie nowych dróg leśnych.

Greenpeace 2024

Zdjęcia: sowa - Grzegorz Leśniewski, ryś - Tomáš Hulík, wycinka - Małgorzata Klemens